Bơm lọc chuyên dụng

Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Bơm bể bơi Astral 25461

Bơm bể bơi Astral 25461

Tương thích: - Sản phẩm tương thích với bình lọc Astral D400-22398;  D400-22399 Thông số kỹ.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Bơm bể bơi Astral 38780

Bơm bể bơi Astral 38780

Tương thích: - Dùng cho bình có đường kính: D1050 Thông số kỹ thuật: 1. công xuất: 34m3/h 2. b.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Bơm bể bơi Astral CH22402

Bơm bể bơi Astral CH22402

Tương thích: - Sản phẩm tương thích với bình lọc Astral D400 Thông số kỹ thuật: 1. Công xuất: 7.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Bơm bể bơi Astral CH22403

Bơm bể bơi Astral CH22403

Tương thích: - Sản phẩm tương thích với bình lọc Astral D500 Thông số kỹ thuật: 1. Công xuất: 8.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Bơm bể bơi Astral Maxim 08003

Bơm bể bơi Astral Maxim 08003

Tương thích: - Dùng cho bình có đường kính: D1200 Thông số kỹ thuật: 1. công xuất: 50m3/h 2. b.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Bơm bể bơi Astral Maxim 08004

Bơm bể bơi Astral Maxim 08004

Tương thích: - Dùng cho bình có đường kính: D1600 Thông số kỹ thuật: 1. công xuất: 66m3/h 2. b.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Bơm bể bơi Astral Maxim 08005

Bơm bể bơi Astral Maxim 08005

Tương thích: - Dùng cho bình có đường kính: D1800 Thông số kỹ thuật: 1. công xuất: 78m3/h 2. b.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Bơm bể bơi Astral Victoria dual speed 45861

Bơm bể bơi Astral Victoria dual speed 45861

Tương thích: - Sản phẩm tương thích với bình lọc Astral D600-15781 Thông số kỹ thuật: 1. Công x.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ