Đèn bể bơi chuyên dùng

Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Đèn bể bơi Astral CP25 IP68

Đèn bể bơi Astral CP25 IP68

Thông số: - Dạng đèn Halogen - 300W Hãng sản xuất: Astral - Tây Ban Nha. Chi tiết kỹ th.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Đèn bể bơi Astral CP25TC IP68

Đèn bể bơi Astral CP25TC IP68

Thông số: - Dạng đèn Halogen - 300W Hãng sản xuất: Astral - Tây Ban Nha. Chi tiết kỹ th.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Đèn bể bơi Astral CP32PP IP68

Đèn bể bơi Astral CP32PP IP68

Thông số: - Dạng đèn Halogen - 100W Hãng sản xuất: Astral - Tây Ban Nha. Chi tiết kỹ th.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Đèn bể bơi Astral CP391

Đèn bể bơi Astral CP391

Thông số: - Dạng đèn LED - 60W Hãng sản xuất: Astral - Tây Ban Nha. Chi tiết kỹ thuật: .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Đèn bể bơi Astral CP3913

Đèn bể bơi Astral CP3913

Thông số: - Dạng đèn LED - 60W Hãng sản xuất: Astral - Tây Ban Nha. Chi tiết kỹ thuật: .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Đèn bể bơi Astral CP391C4

Đèn bể bơi Astral CP391C4

Thông số: - Dạng đèn LED - 60W Hãng sản xuất: Astral - Tây Ban Nha. Chi tiết kỹ thuật: .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Đèn bể bơi Astral CP391L

Đèn bể bơi Astral CP391L

Thông số: - Dạng đèn LED - 60W Hãng sản xuất: Astral - Tây Ban Nha. Chi tiết kỹ thuật: .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Đèn bể bơi Astral SQCP50TCC IP68

Đèn bể bơi Astral SQCP50TCC IP68

Thông số: - Dạng đèn Halogen - 300W Hãng sản xuất: Astral - Tây Ban Nha. Chi tiết kỹ th.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ